DXA – DENZITOMETRIE

Ambulantní hodiny – DLE OBJEDNÁNÍ

Najdete nás v nové budově polikliniky, TŘETÍ PATRO.

Dvoufotonová kostní denzitometrie (DXA) je nejpřesnější a nejspolehlivější, bezpečná a bezbolestná metoda vyšetření, při které se měří hustota kostní hmoty. Díky vyšetření lze odhadnout riziko zlomenin spojených s osteoporózou a případně jim včasnou léčbou onemocnění zabránit.

Vyšetření je plně hrazeno zdravotními pojišťovnami při odeslání ošetřujícím lékařem, většina zdravotních pojišťoven navíc zahájila program včasného záchytu onemocnění (screening).

Na adrese S.Čecha 43, Lanškroun (poliklinika) je k dispozici ambulance denzitometrie, vybavená nejmodernějším dostupným vybavením. Ačkoliv je součástí pracoviště radiodiagnostiky (RTG + ultrazvuk…), vlastní vyšetřovna je ve třetím nadzemním podlaží.

K vyšetření je nezbytné objednání a prosíme o vyplnění formuláře, který může být, ale nemusí, součástí žádanky vystavené lékařem.

Objednávejte se prosím na RTG v prvním podlaží osobně, nebo na telefonních číslech 464 646 369 nebo 465 320 769.

tel: 464 646 369 nebo 465 320 769.